Denna undersökning använder sig av Cookies

Denna undersökning använder två typer av cookies, en av den typ som lagras en längre tid på din dator och en så kallad sessionscookie som försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med den förstnämnda är att avgöra om din dator, och därmed du, har blivit utvald att delta i undersökningen eller ej och på så sätt kunna förhindra att du får erbjudandet fler gånger. Sessionscookien möjliggör bläddring mellan sidor i undersökningen.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Cookies på Web Service Award-undersökningen

wsaNnnnnn

Kakan innehåller en etta som talar om att användaren har valt att svara på undersökningen, eller ett högre tal om undersökningen är tänkt att starta efter ett visst antal klick. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

wsaNnnnnn_Language

Kakan innehåller en siffra som anger vilket språk användaren har valt. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

wsaNnnnnn_later

Om användaren har valt att svara på undersökningen senare innehåller kakan innehåller en länk till undersökningen. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

ASPSESSIONIDXXXXXXX

Kakan innehåller ett Sessions-ID som är unikt, slumpmässigt valt för användaren.

AnswerID

Kakan innehåller svars-ID som är unik för användaren.

CompName

Namn på företaget som använder sig av undersökningen.

Completed

Kakan håller reda på om användaren har svarat på hela undersökningen.

FormID

Kakan innehåller ett unikt ID som fördefinerar frågor för undersökningen.

Initialized

Kakan innehåller information om undersökningen är startad.

LangData

Kakan innehåller information om förvalt språk som används i undersökningen.

LangID

Kakan innehåller ett nummer som fördefinerar förvald språk som används i undersökningen.

Logo

Kakan innehåller namn på logotypen som används i undersökningen.

PID

Kakan innehåller unikt ID för undersökningen.

Page

Kakan innehåller en siffra för aktuella sidan där man befinner sig i undersökningen.

PageCount

Kakan innehåller siffran på frågemängden som undersökningen har.

UserID

Kakan innehåller unika namnet för sessionen.

WSCID

Kakan innehåller unik siffra som fördefinerar undersöknings-ID.